Kültür-Sanat Psikoloji

Çaykovski’nin Fındıkkıran Eseri ve Çocukların Beyin Gelişimi

Yazar | Editör

Amerikan Çocuk ve Genç Psikiyatri Akademisi Dergisi’nde yayınlanan ve Vermont Üniversitesi, Tıp ve Çocuk Psikiyatri üyesi bir ekip tarafından yapılan araştırmaya göre, keman veya piyano çalan çocukların öğrendikleri şeyler sadece Mozart’tan ibaret değil. Çalışmaya göre müzik, çocukların dikkatlerini toplamaya, duygularını kontrol etmeye ve korkularını yenmeye yardım edebilir. Vermont Çocuk, Gençlik ve Aile merkezi yöneticisi, Psikiyatri dalında yüksek lisans (M.D) sahibi olan James Hudziak ve iş arkadaşları MatthewAlbaugh (Ph.D) ile araştırma asistanı EileenCrehan çalışmalarını “Beyin gelişimi ile bir müzik enstrümanı çalmak arasındaki ilişkiyi inceleyen en kapsamlı araştırma” olarak tanımlıyorlar. Ulusal Sağlık Örgütünün “Normal Beyin Gelişimi Veritabanı” ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Aracı (MRI) bu çalışmanın olmazsa olmazlarından. Takım, bahsi geçen veritabanındaki bilgilerden faydalanarak 6 ile 18 yaş arasındaki 232 bireyin beyin taramalarını inceledi. Araştırmaya göre çocuğun yaşı arttıkça beynin dış katmanı, daha bilimsel tabiriyle korteksi kalınlaşıyor. MRI verilerinin bir önceki analizinde Hudziak ve ekibi belirli bölgelerdeki incelme ve kalınlaşmanın kaygı ve bunalıma sebebiyet verdiğini, dikkat problemleri doğurduğunu, şiddete yönelimin arttığını ve bireyin kendini kontrol etme kabiliyetinin azaldığını keşfetti. Üstelik bu sıkıntılar herhangi bir hastalık teşhisi konmamış, sağlıklı çocuklarda bile kendilerini gösterebiliyorlar. Hudziak bu çalışma ile müzik ve benzeri araçların korteks üzerinde olumlu bir etki yaratıp yaratmayacağını görmek istediğini dile getirdi. Çalışmanın temeli aslında, Hudziak’ın bizzat geliştirdiği ve kişinin çevresinde bulunan herkesin ve her şeyin istisnasız bir şekilde çocuğun fizyolojik ve psikolojik sağlığını etkileyeceğini varsayan “Vermont Aile Bazlı Yaklaşım”. “Bu yaklaşımda müziğin yeri çok büyük” diyor Hudziak. Nitekim araştırmacılar da bekledikleri sonuçlara ulaştılar. Sonuçlara göre bir enstrüman çalmak kontrol ve koordinasyon gerektirdiği için, beynin motor kontrol alanlarında olumlu gelişmelere sebep oluyor. Araştırmayı yürüten Hudziak için daha da önemlisi, beynin davranışı düzenleyen alanlarının bundan etkilenmesi. Örnek vermek gerekirse müzikle uğraşmak korteksin; yönetici işlevlerine, çalışma hafızasına, dikkat ve kontrol yetilerine ve aynı zamanda gelecek ile ilgili planları ve hazırlıkları etkileyen kısmını kalınlığını artırarak bu alanlar üzerinde doğrudan bir gelişme sağlıyor. Aynı zamanda kişinin duygularını kontrol ettiği bölüme de doğrudan etki eden müzik, burada da çok önemli bir rol oynuyor. Bulgular Hudziak’ın “Keman çalmak bir çocuğun psikolojik sorunlarını yenmesinde bir kutu ilaçtan çok daha etkilidir,” hipotezini destekler nitelikte. “Bizler, belirli olaylardan kaynaklı olumsuz şeyleri düzeltmek için uğraşıyoruz, ama tedavi için asla olumlu yollar denemiyoruz” diyor Hudziak. Yalnız bu tekniği uygulamak göründüğünden çok daha zor olabilir. Çalışmayı gerçekleştiren ekibin açıklamaları şu şekilde.“Birleşik Devletler Eğitim Departmanı’ndan elde edilen veriler sonucunda öğrencilerin %75’inin okul dışında herhangi bir sanat dalıyla uğraşmadığını görüyoruz.” Elimizdeki sonuçlar, insanlara müzik eğitiminin küçük yaşlardan itibaren verilmesinin önemini vurguluyor ve bunu sevdirmek için de yeni ve yaratıcı yollar bulunması gerektiğinin altını çiziyor.”

Kaynak : http://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141223132546.htm

Yazar: Güney Okumuş

Bu yazı Gerçek Bilim ‘den alınmıştır.

Yazar Hakkında

Editör

Yorum Yap