Bilim

Fizik Bilinci Anlamada Yardımcı Olabilir mi?

Yazar | Editör

 Bilinç/Beyin tıpkı Kuvvet/Kütle Çarpı İvme Gibi

Bilincin beynin bir fonksiyonundan başka bir şey olmadığına dair görüşü kavramada sorun yaşamamızın nedeni düalizme dayanan altyapımızla ilgilidir. Bilincin beyin fonksiyonu ile özdeş olduğuna inanamıyoruz. Bir şeyin eksik kaldığını ve bilincin, normal beyin fonksiyonunu yürüten şeyin üstünde başka bir şey olduğu düşüncesinin zafiyete uğradığı gerçeğinden kaçamayacağımızı düşünürüz. Hem kuantum mekaniğinde bu hususta cevaplar arar, hem de bilincin açıklanamayacağını söyleriz. Yapabilirsem fizikteki kuvvet kavramıyla bir benzetme yapmayı deneyip, sizi düalizminizden kurtarmama müsaade edin.

Bu benzetme fikrini Bertrand Russel’ı okuyarak edindim. Arabanızın yolda kaldığını ve onu çimenliğe doğru güvenli bir yere itmeye çalıştığınızı düşünün. Omzunuzu arabanın arkasına dayayıp, var gücünüzle itiyorsunuz. Arabayı yolun dışına çıkarmak için araka taraftan bir kuvvet uyguluyorsunuz. Ne yaptığınız üzerine düşünürseniz, bu konuda işe yaramadığınızı ancak kuvvet dediğiniz kavramı uygulamadığınızda da bir şey bıraktığınız hissini fark edersiniz.

Kuvvet olmadan, araba öylece yolun ortasında kalır. Kuvvetin arabayı harekete geçirdiğinin zihninizde iyice açık olması için burada kendimi tekrar ediyorum. Bunun hepsi lisede öğrendiğimiz Newton kanunundan ibarettir. Kuvvet yoksa ivme de olmaz. Ancak kuvvet kütle ile ivmenin çarpımına eşittir. (F = m.a) Bu nedenle fizikteki kuvvet aslında lüzumsuzdur. Kuvveti işin dışında bırakıp, kütle ve ivme kavramlarımızı kolayca kullanabilir ve arabayı başarılı bir şekilde otoyolun dışına hareket ettirebilirsiniz.

Fakat bu durum arabanızı hareket ettirmek için kuvvet uygulamanın gereksiz olduğu ve kuvvetin olmadığı anlamına gelmez. Bu, kuvvetin kütle ve ivme tarafından tayin edilmesi demektir. Kuvvet, iki şeyden oluşmuştur ve kuvvete sahip olmak için kütle ve ivmenin üzerinde ve ötesinde başka hiçbir şey yoktur. Aynı durum bilinç için de geçerlidir. Uyanık olma durumunuz ve içeriği olduktan sonra, içeriğin eksiksiz ve doğru olması koşuluyla bilinci oluşturmak için başka hiçbir şeye ihtiyacınız yoktur. Bu, geride bir şey bırakmaz çünkü kuvvet oluşturmak için kütle ve ivmenin üzerinde ve ötesinde başka bir töze gereksinim duyulmadığı gibi bilinci oluşturmak için de başka bir töze ihtiyaç yoktur.

Bana öyle geliyor ki, bu benzetmeyi kabullenmekten vazgeçmenin tek yolu, kuvvet, kütle ve ivmenin hepsinin fiziksel olduğunu ancak bilincin fiziksel olmadığını, dolayısıyla fazladan bir şeye ihtiyaç olduğunu söylemektir. Fakat bu düalizme dönmektir ve biz eğer başarabilirsek materyalizme bağlı kalmak istiyoruz.

Çeviri: Murat CANVER

Kaynak: Physcology Today

Yazar Hakkında

Editör

Yorum Yap