Aktüel Edebiyat

İstanbul Bir Kervansaray (mı?)

Yazar | Editör

Bu kitap, göç ve kentleşme konularında çığır açan araştırmalarıyla tanınan Sema Erder’in, 1990-2014 yılları arasında, çeşitli dergilerde yer alan yazılarından ve kitap bölümlerinden derlenmiştir. Kitapta yer alan yazıların ortak izleği, iç ve dış göçlerle sürekli yeniden yapılanan kentlerin sosyolojik dönüşümüdür. Özellikle, Anadolu’dan ve Türkiye dışından İstanbul’a göç edenlerin, bu tarihi ve büyük kente taşıdıkları ve bu kentte yeniledikleri hayat tarzları; kentte gecekondunun doğuşu, dönüşümü ve ürettiği yeni dayanışma ve rekabet ağları; yerel yönetimlerin ve belediyelerin eski ve yeni kentlilerle ilişkileri; kentsel dönüşümün mağdurları ve muhatapları; merkezdekiler, çeperdekiler ve merkez-çeper konumlarının değişimi meseleleri, kitabın çerçevesini çizen temalar olarak belirmektedir.

istanbul kervansaray

Kitabın işlediği ilginç başlıklardan bazıları şöyle:

Yeni Kentliler, Yeni Yoksullar

Köysüz “Köylü” Göçü

“Nerelisin Hemşerim?”

Sıradan İnsanların Küreselleşmeye Cevabı: “Düzensiz” Göç

Ticarileşen Gecekondu ve Kent Yöneticileri

Çalışan Çocuklar: “Çırak mı? İşçi mi?”

Gecekonduda Yaşayan Kadınlar

Gecekondudan Kentsel Dönüşüme: Yerel Siyasetin Değişimi

Küresel Düzlemde Yeni Eğilimler ve İstanbul

İstanbul’dan “Küresel” Etkilere “Yerel” Karşılıklar

Kentte Değişen Güç İlişkileri ve Kentsel Dönüşüm

İstanbul’un Geleceği ve Yerel Politika

 

 

Yazar Hakkında

Editör

Yorum Yap