Aktüel Bilim Teknoloji

Tasarım Merkezleri Ar-Ge Reform Paketi ile Destekleniyor

Yasalaşan Ar-Ge Reform Paketi ile tasarım da teşvik kapsamına alındı. 6676 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile getirilen teşvikler şöyle sıralanıyor:

Personel Desteği

Tasarım merkezlerinde çalışan tasarım personelin niteliğini artırmak amacıyla doktora, yüksek lisans ve lisans mezunları i.in farklı oranlarda gelir vergisi istisnası getirildi.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Ülke açısından stratejik önem taşıyan tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023’e kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak.

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Kanunla, tasarım personelinin görevleri ile ilgili ücretleri de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alınıyor.

Gümrük Vergisi, Damga Vergisi ve Harç Muafiyeti

Tasarım faaliyetlerinde bulunanların aldıkları destekler, özel fon hesabı uygulamasından yararlanabilecek. Ar-Ge projesi kapsamında yurt dışından yapılacak alımlar, Gümrük Vergisi, her türlü fon, Damga Vergisi ve harçtan müstesna tutulacak.

Tescil Giderleri Ödenek İmkânları

Türk Tasarım Danışma Konseyinin önerileri doğrultusunda, tasarım yarışmalarında sergilenen tasarımların tescil giderleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek imkânları çerçevesinde geri ödemesiz olarak desteklenebilecek.

Kaynak: Anahtar Sanayi

Yazar Hakkında

Editör

Yorum Yap