Bilim

Türkiye için tek çıkar yol: Endüstriyel Devrim!

Yazar | Mehmet Mete

2000 yılında Bill Gates; ilerleyen yıllarda internetin çalışma, yaşama ve öğrenme şekilleri üzerinde çok farklı ve derin etkilere sahip olacağını söylemişti. O günden günümüze gelindiğinde internet kullanıcı sayısında neredeyse 8 katlık bir artış var.  Güncel verilere göre Dünya’da 3,5 milyar tekil internet kullanıcısı bulunuyor.

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, bilgiye her yerden ve anında ulaşım imkânı, değişim hızını da etkiliyor.  Dünya sanki daha hızlı dönüyor; artık 24 saat bir güne yetmiyor. “Şey” denilen artık internetle anılıyor.  Nesneler kendi aralarında ve içinde bulundukları sistemle iki yönlü haberleşiyor, milyonlarca belki de milyarlarca küçük iletişim ağları oluşuyor. Ağlarda ortaya çıkan anlamlı ve işlenebilir “büyük veri (BigData)”  ise analiz edilmeye muhtaç.  Bu veriler, bilgi değil; bilgiye ulaşmak için araçlar. Bu sebeple “veri madenciliği” kavramı gelişti ve gelişmeye devam ediyor.

Tarih boyunca dört endüstriyel devrim yaşandı.

  1. Su ve buhar gücü ile çalışan makine,
  2. Üretim bandı ve elektriğin seri üretimde kullanılması,
  3. Programlanabilir makinelerin kullanılması,
  4. Bilişim teknolojilerinin endüstride kullanılması.

Endüstri Devrimleri

Günümüz dünyası 4.Endüstri devrimi içerisinde yer alıyor. Siber-Fiziksel sistemler ile enerji verimli, düşük maliyetli, hacmi küçük çözümler üretiliyor. 4.Endüstri Devrimi kendi içinde ürün, hizmet ve süreç inovasyonlarını içerirken, ortaya çıkan sonuçlarla da inovasyon süreçlerini hızlandıracak.

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 terimi ilk olarak 2011 yılında Almanya Hannover Fuarı’nda ortaya çıktı. Ertesi yıl oluşturulan çalışma grubu Almanya Federal Hükümeti’ne bir öneri dosyası sundu. Aynı çalışma grubu 2013 yılı Hannover Fuarı’nda bir rapor yayınladı.

Otonom robotlar, simülasyon teknolojisi, büyük veri, artırılmış gerçeklik, 3D yazıcı ve tarayıcılar, bulut bilişim, siber güvenlik, nesnelerin interneti, sistem entegrasyonu gibi ana başlıkları içeren Endüstri 4.0, kendisini benimseyen ve bir an önce aksiyona dönüştüren ülkeler için katma değer yaratma, ekonomik büyüme, sektörel istikrarı sağlama gibi imkanlar sunacak.

Endüstri 4.0

TÜSİAD’ın Mart 2016’da yayınladığı ““Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0” raporunda altı pilot sektör üzerinde çalışılmış ve sektöre farkındalık anketi uygulanmış. Katma değerdeki payı %43’ü bulan bu altı sektörün farkındalık seviyesi bir hayli umut veriyor. Ancak, devletin politikalar oluşturması ve bu devrime tüm ülke, birlikte, hazırlanılması gerekliliği vurgusu yapılıyor.

Tek Çıkar Yol: Endüstriyel Devrim!

Sonuç olarak; Endüstri 4.0, ilk üç sanayi devrimine geç kalan Türkiye’nin önünde bir opsiyon değil; mecburiyet! Kamu kurumları ve bağlı kuruluşları bu sebeple Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik Destekleri veriyor; öncelikli alanlar belirleniyor ve araştırmacılar bu istikamette maddi-manevi destekleniyor. Ancak, kamunun daha planlı ve net eylem planları ile piyasaya yön vermesi bekleniyor.

Yazar Hakkında

Mehmet Mete

1988'den beri ölüm ile nişanlı.
İlk 19 yıl @Sivas
Son 10 yıl @Gaziantep
Evli. Çocuklu. Mühendis. Girişimci.
Elektronik. Yenilenebilir enerji. Ar-Ge. İnovasyon. Teknoloji. PCM. 3D Printer.
Türk Halk Müziği. Etnik Müzik. Bozkır. İç Anadolu Kültürü.
Satranç.
Aklının erdiği aralıkta tefekkür, dili döndüğünce beyan.

Yorum Yap