Edebiyat

Uzun Bir Hikaye…

Yazar | Fikri AKSU

Nerede kalmıştık?

Nereden başlamalı?

Çünkü bu çok uzun bir hikâye

Ve biz…

Hikâyenin tam ortasına yıldırım gibi birden düşenler

Kendisini hiç müsebbibi olmadığı sorunların ortasında bulanlar

Bu sorunların çözümü için ömrünü feda cüretinde bulunanlar

Dualarında “Bize taşıyabileceğimizden fazlasını yükleme!” diye inleyip

Taşıyabileceklerinden kat kat fazlasını yüklenmeye kalkanlar.

Kendi var oluşlarının kaderi değildi hâlbuki bu

Zamandan ve coğrafyadan bağımsız olarak tanımlanan

Tüm zamanlarda ve çeşitli coğrafyalarda bulunarak

Geçmişten geleceğe bir devamlılık içerisinde süregelen

Bir milletin kaderiydi yaşadıkları buhranlar.

Bin bir tane olayın

Yatay ve dikey, karmakarışık birçok sebebin

Dedelerimizin, ninelerimizin, babalarımızın ve annelerimizin günahının

En nihayetinde Yaratanın yaratmasının sonucudur bugün.

Bugün elleri boş, inancı zayıf, zihni kısır ve çaresiz olsa da bir nesil

Toplumsallığın ve siyasetin kucağında büyüse de

Bireysel krizlerin eşiğine gelmiştir artık

Bireyin mührünü vurduğu çağda topluca yaşamak tenakuzudur bizimkisi

yolcu-adam

Ve başlamak…

Bir kez doğmuşsak başlayan yaşamdır

Bir kez doğmanın travmasıdır üzerimizdeki

Bir kez doğup bir kez öleceğini bilmek yazgısıdır insanın

İnsanı insan yapan da, aşağılara salan da bu yazgıdır.

Peki ya bizim yazgımız?

Bir kez doğup bin kez ölmek midir?

Çığlıklarımız duyulmaz olmuş, hıçkırıklar göğsümüzde

Ayaklarımız yere basmıyor

Kulağımız ise çoktan kesilmiş semadan

Muallakta kalanlar boşluktan başlamak zorundadır işte

Boşluktan başlamak yokluğu yarmaktır

Yarabilir misin yokluğu?

Yeniden yaratabilir misin dünyayı?

Yine Yeniden karaya bırakabilir misin tüm işlevleriyle o ben dediğin çapayı!

Ve nereden…

Pek çok su götüren bir hamur

Söylenemeyip dilde gevelenen sözdür bu

Ve bu,

Çok uzun bir hikâyedir

Yazar Hakkında

Fikri AKSU

Tahmis Dergi'de doğdu. Hayattan beklentisi burada yazarak ölmektir.

Yorum Yap