Bilim Gündem Teknoloji

Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası

Yazar | Mehmet Mete

Tahmis Dergi’de yayınlanan “Türkiye için tek çıkar yol: Endüstriyel Devrim” yazımızda endüstri devrimleri hakkında genel bilgi vermiş, Endüstri 4.0 kavramından kısaca bahsetmiştik. Yazıyı, kamu kurumlarının net eylem planları ile Türk sanayisini yönlendirmesi gerekliliği konusunda bir sonuç cümlesi ile tamamlamıştık. 

“Türkiye için tek çıkar yol: Endüstriyel Devrim” yazısından:

Tek Çıkar Yol: Endüstriyel Devrim!

Sonuç olarak; Endüstri 4.0, ilk üç sanayi devrimine geç kalan Türkiye’nin önünde bir opsiyondan değil; mecburiyet! Kamu kurumları ve bağlı kuruluşları bu sebeple Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik Destekleri veriyor; öncelikli alanlar belirleniyor ve araştırmacılar bu istikamette maddi-manevi destekleniyor. Ancak, kamunun daha planlı ve net eylem planları ile piyasaya yön vermesi bekleniyor.

Şubat 2016’da gerçekleştirilen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 29. Toplantısı’nda 2016/101 no.lu ‘Akıllı Üretim Sistemlerine Yönelik Çalışmaların Yapılması’ Kararı alınmış; ancak, neredeyse bir yıl olmasına rağmen herhangi bir  duyuru yahut çıktı henüz yayınlanmamıştı. Mayıs 2016’da kabine değişimi ve Temmuz 2016’da yapılan darbe girişimi ile sekteye uğrasa da Nisan-Kasım 2016 arasında yapılan bu çalışmalar sonucu “Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” nihai taslağı hazırlandı. 

TÜBİTAK tarafından yapılan çalışmalar

Aralıklarla yapılan toplantılarda, yol haritasında, TÜBİTAK tarafından yapılan çalışmalar; kavram çalışması, mevcut durum analizi, paydaşlarla önceliklendirme 1 ve 2 çalışmaları  ile tamamlandı.

TÜBİTAK_end_40_çalışmalar

Ayrıca, Teknoloji Yol Haritası, teknoloji grupları altında belirlenen ulusal stratejik hedefler, ülkemizin bu hedeflere ulaşması için geliştirilmesi kritik olan ürün/teknolojiler, bunların geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projeleri ve son olarak da geliştirilen kritik ürün/teknolojilerin öncelikli sektörel uygulamaları şeklinde çok katmanlı olarak hazırlandığı belirtiliyor.

Yayınlanan belgede, Türk sanayisinin dijital olgunluk seviyesi Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasında olduğu bilgisi yer alıyor. Endüstri 4.0’ın, en çok otomasyon-kontrol sistemleri, ileri robotik sistemler ve eklemeli imalat teknolojilerine ve makine-ekipman, bilgisayar, elektronik, optik, otomotiv ve beyaz eşya yan sanayi sektörlerine katma değer sağlayacağı sonucu çıkarılıyor.

teknoloji-sektör

Teknoloji Yol Haritasında, Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin odaklanacağı belirlenen:

·         3 Teknoloji Grubunda 8 Kritik Teknoloji

·         10 Stratejik Hedef

·         29 Kritik Ürün bulunuyor.

teknoloji-hedef-ürün

 

“Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” pdf belgesi için tıklayın.

Kaynak: TÜBİTAK

Görseller: Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası

Yazar Hakkında

Mehmet Mete

1988'den beri ölüm ile nişanlı.
İlk 19 yıl @Sivas
Son 10 yıl @Gaziantep
Evli. Çocuklu. Mühendis. Girişimci.
Elektronik. Yenilenebilir enerji. Ar-Ge. İnovasyon. Teknoloji. PCM. 3D Printer.
Türk Halk Müziği. Etnik Müzik. Bozkır. İç Anadolu Kültürü.
Satranç.
Aklının erdiği aralıkta tefekkür, dili döndüğünce beyan.

Yorum Yap