Düşünce

Zihnin Dehlizlerinde Yolculuk: Seçimlerimiz

Amaç Ne?

Gidiş Nereye ?

Yapmak istenen Ne?

Sorulan sorular yersiz ve manasız… derinliği olmayan , sığ sorulardan ibaret… Mevcudiyetinin ve aidiyetinin farkında değilsin, zekanı hala kullanmıyorsun.

“Ben”liğinin farkında değilsin ve “Ben”inden o kadar uzaksın ki bu uzaklaşma sana her aşamada kaybettiriyor. Güzel olanı seçmek  ; içinde bulunulan zaman ve şartlar ölçüsünde doğru gibi görünse de seçimleri daha estetik kılmak , her manada daha faydalı hale dönüştürmek elbette ki mümkün.

Bir şeyi seçmek  öte yanda kalan bin bir tane durumu seçmemek olduğundan yapılan seçimin ne kadar güzel , doğru , faydalı , ahlaki, ilahi … gibi değerlere ne kadar yakınlaştığı ya da ne kadar yakın olduğu o şey seçilmeden önce defalarca akıldan geçirilmelidir.

Akıl ile zekanın yan yana gelmesiyle mantık çalışmaya baslar. Mantığın sağlıklı işleyebilmesi için akıl ve zeka eş güdümlü olarak çalışabilmelidir. Mantık ile hareket etmek , ancak ve ancak akıl ile zekanın uyumlu olmasıyla “Ben” ‘ i doğruya ulaştırabilir.

Filhakika mantıktan o kadar yoksunuz ki doğru bize ulaşmadan acaba biz doğruya nasıl ulaşacağız ?

Öncelikli onca işimiz varken , bize faydası olmayan (hatta zararı olan ) , vakit nakittir düsturundan yola çıkacak olursak nakdimizi boşa akıttığımız işlevsiz onca seçimimiz var ki , esas yapmamız gereken işlerden bihaber durumdayız. Belki , bu tavır bilerek bir kaçışımız belki de bilinçaltımızın bize fark ettirmeden bize oynadığı bir oyun…

Seçimlerimizi biraz olsun kendimizden gayri yapmak , mevcut psiko-sosyal (nefs-i arzu hal’in) çözülmesine , çözümlenmesine tevafuk edebilir. Hatta edecektir. Lakin korkmadan bu dirayeti ve iradeyi göstermek yani bir  seçim yapmak yine ,yeniden mutlak manada değerli olan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişte yapıl(may)an her seçim , şüphesiz ki farkında olduğumuz(anı-hatıra) ya da olmadığımız (bilinçaltı)  olgularla “Ben” ‘ imizde saklı durumdadır. Ta derinlerde durmaktadır. Yaptığımız hatalı seçimler sonucunda “Ben” ‘ imizde kalan , yaşamak yoluyla elde edilmiş sabit bilgi olan  tecrübelerimiz , bizi , her seçim öncesi bircok şeyi teyit etmek gibi , otokontrol ve muhakememizi geliştiren (sağlamlaştıran) bir etkiye de sahiptir.

Basit ya da zor , karmaşık ya da sade , gizli ya da aşikar olan durumların hepsinde yaptığımız seçimlerin; verdiğimiz kararların hızı ve keskinliği pek tabi tecrübelerimize bağlıdır. Bu da bize gösterir ki hayatın olmasa da yaşamın  bir çok yerinde olduğu gibi dairesel bir döngüde olduğumuzun bir göstergesidir.

Yazar Hakkında

Emrah KOCABAY

Yorum Yap